เหล็กฉาก 1"x 1"x3.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.

เหล็กฉาก L 25x25x3.0mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก 1"x 1"x5.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.

เหล็กฉาก L 25x 25x5.0mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก 1"1/4 x1"1/4 x3.0mm ยาว 6 เมตร มอก.

เหล็กฉาก L 30x30x3.0mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก 1"1/4 x1"1/4x3.0mm  ยาว 6 เมตร มอก. 

เหล็กฉาก L 30x30x5.0mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก L 1"1/2 x 1"1/2x3.0mm  ยาว 6 เมตร มอก.

เหล็กฉาก L 40x40x3.0mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 1"1/2 x 1"1/2x4.0mm  ยาว 6 เมตร มอก.

เหล็กฉาก L 40x40x4.0mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 1"1/2 x 1"1/2x5.0mm  ยาว 6 เมตร มอก.

เหล็กฉาก L 40x40x5.0mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 1"1/2 x 1"1/2x6.0mm  ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 40x40x6.0mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก L 45 มมx 45 มมx4.0mm ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 45x45x4.0mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 45 มมx 45 มมx5.0mm ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 45x45x5.0mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก L 2" x2 "x3.0mm ยาว 6 เมตร มอก. 

เหล็กฉาก L 50x50x3.0mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 2" x2 "x4.0mm ยาว 6 เมตร มอก. 

 

เหล็กฉาก L 50x50x4.0mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 2" x2 "x5.0mm ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 50x50x5.0mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 2" x2"x6.0mm ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 50x50x6.0mm.x6000mm TIS  

 
 

เหล็กฉาก L 60 มมx 60มม x4.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.

 

เหล็กฉาก L 60x60x4.0mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก L 60 มมx 60มม x5.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.

 

เหล็กฉาก L 60x60x5.0mm.x6000mm TIS  

 
 

เหล็กฉาก L 2"1/2 x2"1/2x5.0mm  ยาว 6 เมตร  มอก.

 

เหล็กฉาก L 65x65x5.0mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก L 2"1/2 x2"1/2 x6.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.

 

เหล็กฉาก L 65x65x6.0mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก L 2"1/2 x2"1/2 x8.0mm ยาว 6 เมตร  มอก.

 

เหล็กฉาก L 65x65x8.0mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก L 70 มมx70มมx6.0มม ยาว 6 เมตร  มอก.

 

เหล็กฉาก L 70x70x6.0mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก L 3"x3"x6.0mm   ยาว 6 เมตร  มอก.

เหล็กฉาก L 75x75x6.0mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 3"x3"x9.0mm   ยาว 6 เมตร  มอก. 

 

เหล็กฉาก L 75x75x9.0mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 3"x3"x12mm   ยาว 6 เมตร  มอก.

 

เหล็กฉาก L 75x75x12mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก L 80 มมx 80 มมx6.0mm  ยาว 6 เมตร มอก. 

 

เหล็กฉาก L 80x80x6.0mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก L 90มมx90มมx6.0mm ยาว 6 เมตร มอก. 

 

เหล็กฉาก L 90x90x6.0mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 90มมx90มมx7.0mm ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 90x90x7.0mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 90มมx90มมx10mm ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 90x90x10.0mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 90มมx90มมx12mm ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 90x90x12mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก L  4"x4"x7mm    ยาว 6 เมตร มอก. 

 

เหล็กฉาก L 100x100x7mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L  4"x4"x10mm    ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 100x100x10mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L  4"x4"x12mm    ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 100x100x12mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L  4"x4"x13mm    ยาว 6 เมตร มอก. 

 

เหล็กฉาก L 100x100x13mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก L 130x130x9mm ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 130x130x9mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 130x130x12mm ยาว 6 เมตร มอก. 

 

เหล็กฉาก L 130x130x12mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 130x130x15mm ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 130x130x15mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก L 6" x 6"x12mm ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 150x150x12mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 6"x 6"x15mm ยาว 6 เมตร มอก. 

 

เหล็กฉาก L 150x150x15mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 6"x 6"x19mm ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 150x150x19mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก L 175x175x12mm  ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 175x175x12mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 175x175x15mm    ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 175x175x15mm.x6000mm TIS  

 

เหล็กฉาก L 8"x 8"x15mm   ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 200x200x15mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 8"x 8"x20mm   ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 200x200x20mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 8"x 8"x25mm   ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 200x200x25mm.x6000mm TIS  

 
 

เหล็กฉาก L 10"x 10"x25mm   ยาว 6 เมตร มอก.

 

เหล็กฉาก L 250x250x25mm.x6000mm TIS  

เหล็กฉาก L 10"x 10"x35mm   ยาว 6 เมตร มอก. 

 

 L 250x250x35mm.x6000mm TIS 

 

 
 
thaiflag small Thailand