ตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์

 

ตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 3"x11/2"บาง ยาว6เมตร

ตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 3"x11/2"กลาง ยาว6เมตร 

ตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 4"x2" บาง ยาว6เมตร

ตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 4"x2" กลาง ยาว6เมตรl

ตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 5"x2" กลาง ยาว6เมตร

ตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์ C 6"x2" กลาง ยาว6เมตร

 

 

ราคาตัวซีC รุ่นกัลวาไนซ์

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand