www.bkssteel.com

................................................................................................................................................................................

C 60x30x10x2.3mm.x6000mm.
 

C 75x45x15x1.6mm.x6000mm.

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific) TIS 1228-2561/SSCS 400

C 75x45x15x2.0mm.x6000mm.

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific) TIS 1228-2561/SSCS 400

C 75x45x15x2.3mm.x6000mm.

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific) TIS 1228-2561/SSCS 400

C 75x45x15x3.2mm.x6000mm.

มาตรฐานสินค้า/ชั้นคุณภาพ (Standard/Specific) TIS 1228-2561/SSCS 400

 

C 100x50x20x1.6mm.x6000mm.

C 100x50x20x2.0mm.x6000mm.

C 100x50x20x2.3mm.x6000mm.

C 100x50x20x3.2mm.x6000mm. 

C 100x50x20x4.0mm.x6000mm.

 

C 125x50x20x2.3mm.x6000mm.

C 125x50x20x3.2mm.x6000mm.

C 125x50x20x4.0mm.x6000mm.

C 125x50x20x4.5mm.x6000mm.

 

C 150x50x20x2.3mm.x6000mm.

C 150x50x20x3.2mm.x6000mm.

C 150x50x20x4.5mm.x6000mm.

 

C 150x65x20x2.3mm.x6000mm.

C 150x65x20x3.2mm.x6000mm.

C 150x65x20x4.0mm.x6000mm.

 

C 150x75x20x2.3mm.x6000mm.

C 150x75x20x3.2mm.x6000mm. 

C 150x75x20x4.0mm.x6000mm.

C 150x75x20x4.5mm.x6000mm.

 

C 150x75x25x2.3mm.x6000mm.

C 150x75x25x3.2mm.x6000mm. 

C 150x75x25x4.0mm.x6000mm.

C 150x75x25x4.5mm.x6000mm.

 

C 200x75x20x2.3mm.x6000mm.

C 200x75x20x3.2mm.x6000mm.

C 200x75x20x4.0mm.x6000mm.

C 200x75x20x4.5mm.x6000mm.
 

C 200x75x25x2.3mm.x6000mm.

C 200x75x25x3.2mm.x6000mm.

C 200x75x25x4.0mm.x6000mm.

C 200x75x25x4.5mm.x6000mm.

 

C 250x75x25x2.3mm.x6000mm.

C 250x75x25x3.2mm.x6000mm.

C 250x75x25x4.0mm.x6000mm.

C 250x75x25x4.5mm.x6000mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bks steel  

 

 
 
thaiflag small Thailand