เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ 

 

 

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ขนาด 1"x1"x1.2mm ยาว6เมตร 

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1"x1.5mm ยาว6เมตร

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"1/4x1"1/4x1.2mm ยาว6เมตร

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"1/2x1"1/2x1.2mm ยาว6เมตร

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"1/2x1"1/2x1.5mm ยาว6เมตร

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x2"x1.2mm ยาว6เมตร

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x2"x1.5mm ยาว6เมตร

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x2"x1.8mm ยาว6เมตร

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x3"x1.6mm ยาว6เมตร

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x4"x1.6mm ยาว6เมตร

โทร.095-232-6296 ขอบคุณมากค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand