ASTM A53/Gr.A SCH 40  ERW

 

 

 

ASTM A53/Gr.A SCH 40 มี ERW
 ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40 bks steel

Black steel Pipe ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40  1/2"

ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40 3/4" 

ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40 1" 

ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40 1"1/4

ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40 1"1/2 

ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40 2"

ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40 2"1/2 

ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40 3"

 ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40 4"  

ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40 5"  

ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40 6" 

ASTM A53/Gr.A ERW SCH 40 8" 

 

 

ข้องอเชื่อม 90องศา  ERW SCH 40   8" 

ข้องอเชื่อม 45องศา  ERW SCH 40 ขนาด 8"   

หน้าแปลน 10K แฟรงค์   8"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand