ตะแกรงฉีก Expaned sheet steel

ตะแกรงฉีก มีหลายรุ่นหลายขนาด ตามภาพที่เห็นเป็นรุ่นตาห่าง2นิ้ว ยอดนิยม

 

 

 

ตะแกรงฉีก มีหลายรุ่นหลายขนาด ตามภาพที่เห็นเป็นรุ่นตาห่าง2นิ้ว ยอดนิยม ตะแกรงฉีก 

 

 

 

 

ตะแกรงฉีก

ตะแกรงฉีก XS-31 x4'x8' หนา1.2มม 

ตะแกรงฉีก XS-32 x4'x8'  หนา1.6มม

ตะแกรงฉีก XS-33 x4'x8' หนา2.3มม

ตะแกรงฉีก XS-33 x5'x10' หนา2.3มม

ตะแกรงฉีก XS-41 x4'x8'  หนา1.6มม 

ตะแกรงฉีก XS-42 x4'x8'  หนา2.3มม 

ตะแกรงฉีก XS-42 x5'x10'  หนา2.3มม

ตะแกรงฉีก XS-43 x4'x8' หนา3.2มม

ตะแกรงฉีก XS-43 x5'x10' หนา3.2มม

ตะแกรงฉีก XS-51 x4'x8'  หนา1.6มม

ตะแกรงฉีก XS-52 x4'x8'  หนา2.3มม 

ตะแกรงฉีก XS-52 x5'x10' หนา2.3มม

ตะแกรงฉีก XS-53 x4'x8'  หนา3.2มม

ตะแกรงฉีก XS-53 x5'x10' หนา3.2มม

ตะแกรงฉีก XS-61 x4'x8' หนา2.3มม

ตะแกรงฉีก XS-62 x4'x8' หนา3.2มม

ตะแกรงฉีก XS-62 x5'x10' หนา3.2มม

ตะแกรงฉีก XS-63 x4'x8'  หนา4.5มม

ตะแกรงฉีก XS-63 x5'x10' หนา4.5มม

ตะแกรงฉีก XS-71 x4'x8' หนา2.3มม

ตะแกรงฉีก XS-72 x4'x8' หนา3.2มม

ตะแกรงฉีก XS-73 x4'x8' หนา4.5มม

ตะแกรงฉีก XS-75 x4'x8' หนา3.2มม

ตะแกรงฉีก XS-77 x4'x8' หนา6.0มม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand