เหล็กแผ่นรูดอกจิก

 

 

 
 
thaiflag small Thailand