อุปกรณ์ fitting

 

อุปกรณ์ fitting

อุปกรณ์ งานระบบ CHW

สามทางลด SCH80 Seamless สามทางลด ขนาด 1-1/2" ลด 1" 
ข้องอเชื่อม 90องศา SCH80 Seamless ขนาด 1"
หน้าแปลนเชื่อม 1" Class 150 ขนาด 1" 
Fate Valve 1-1/2"  

สามทางลด SCH80 Seamless สามทางลด 1-1/2" ลด 1/2" 

อุปกรณ์ fitting 3000lbs

อุปกรณ์ งานระบบ แรงดัน 3000ปอนด์

ราคาข้องอเชื่อม 90องศา แบบสวมเชื่อม 3000lbs  ขนาด 1" 
ราคาข้อต่อ 3ทางเชื่อม แบบสวมเชื่อม 3000lbs  ขนาด 1" 
ข้อต่อตรง แบบสวมเชื่อม 3000lbs  ขนาด 1" 
ข้อต่อตรง แบบเกลียว 3000lbs  ขนาด 1" 
ยูเนี่ยน  3000lbs  ขนาด 1" 
นิเปิ้ล  3000lbs  ขนาด 1" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
thaiflag small Thailand