เหล็กกล่อง75x45x2.3mm มอก.

 

 

 
 
thaiflag small Thailand