bks steel

Square Bar Size

....................................................................................................................

Square Bar Size 3/16 x 3/16 x4m. 

Square Bar Size  5 mm x 5 mm  x4m. 

Square Bar Size  1/4 x 1/4 x4m. 

Square Bar Size  3/8 x 3/8 x6m. 

Square Bar Size  1/2 x 1/2  x6m. 

Square Bar Size 5/8 x 5/8 x6m. 

Square Bar Size  3/4 x 3/4 x6m. 

Square Bar Size  17x17 มิล x6m. 

 

 

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กตันเหลี่ยม ราคาเหล็กตันเหลี่ยม 

เหลี่ยมตัน สี่เหลี่ยมตัน ราคาสี่เหลี่ยมตันราคาไม่แพง ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันน่าซื้อ ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันวันนี้ จำหน่ายเหล็กสี่หุนตัน จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตันทุกชนิด ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันถูกถูก ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ศูนย์จำหน่ายเหล็กสี่เหลี่ยมตัน สอบถามราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขายส่งเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตันพร้อม ขายส่งเหล็กสี่เหลี่ยมตันไม่แพง ราคาเหล็กรูปพรรณสี่เหลี่ยมตัน ขายสี่เหลี่ยมตันทำศรรั้วบ้าน ขายสี่เหลี่ยมตันศรแหลม

ราคาเหล็ก 

 

 

     เหลี่ยมตัน  หรือ เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก เหลี่ยมตัน  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

 

 

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ราคาเหล็กสี่หุนตัน ราคาเหล็กตันเหลี่ยม ราคาเหล็กรางน้ำ ราคาชาแนล ราคาซีชาแนล ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม เหลี่ยมตัน สี่เหลี่ยมตัน ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ
 
 
thaiflag small Thailand